2012
02
11

Politiker ville avskaffa posthemligheten - men ångrade sig

Ibland lägger politiker fram mindre genomtänkta förslag. Denna gång ifrågasattes posthemligheten, - men bara en kort period.

Henrik Alexandersson, som jobbar åt Piratpartiet i EU-parlamentet, skriver på sin blogg om effekter som kan uppstå av ACTA-avtalet som Sverige skrev under i slutet av januari. Nyligen menade han på att risken fanns att Posten skulle kunna bli tvungna att kontrollera alla försändelsers innehåll innan de når sina mottagare - på grund av ett förslag från politikern Anna Hedh.

I utskottet för inre marknadsfrågor, IMCO, har Anna Hedh (s) lagt ett förslag om att posten, fraktbolag och budfirmor skall kunna hållas skadeståndsansvariga för varor som bryter mot upphovsrättslagstiftningen – som sänds i de paket som de hanterar. (IMCO, amendment 246.) Det känns dumt, ogenomtänkt och orealistiskt. Får hon som hon vill, då blir konsekvensen att innehållet i alla paket måste inspekteras.

Lite senare drog Hedh dock tillbaka sitt förslag, - ganska rimligt, då idén strider mot posthemligheten, allas rättighet att ta emot post utan att den öppnas av någon annan på vägen.