2015
09
12

PostNord lever inte upp till Post- och Telestyrelsens krav

I lagen står det tydligt att post ska delas ut fem dagar i veckan. Ändå brister PostNord på den punkten, och PTS är inte nöjda.

En del känner nog till Post- och Telestyrelsen för att de tar hand om alla brev som inte når sina mottagare. Men ett av deras huvudsakliga jobb är att se till att svenska postföretag följer postlagen. Hittills har PostNord inte imponerat på PTS, som kritiserar.

Det vanligaste är kanske att man får brev som egentligen skulle delats ut till någon annan, eller så får man bara sin post någon dag i veckan. I olyckliga fall kan det innebära att man går miste om viktiga saker, som till exempel ett läkarbesök. Och då är det ju väldigt allvarligt, säger Sten Selander, chef på Post- och telestyrelsens avdelning för posthantering.

Sveriges radio har även talat med en brevbärare med 30 års erfarenhet, som berättar hur antalet hushåll per distrikt har växt markant på kort tid och anmärker på PostNords förväntningar på sina anställda.

Man kan säga att dom har blivit alldeles för stora för att det ska gå att hinna med, det kan inte stämma med någon beräkning alls. Och det går ju till en viss gräns det där också, man kan ju inte jobba hur mycket övertid som helst.