2012
01
18

Postutdelningen lämnas över till folket själva i otrygga Seved

Postens arbetare känner sig inte trygga i Seved, Malmö. Nu ska företaget utbilda ungdomar från trakten till brevbärare, då de hoppas att det ska minska problemen.

"Unikt samarbete mellan Posten och Malmö stad ger anställningar åt unga i Södra Sofielund", rubriceras ett pressmeddelande från Malmö stad på MyNewsDesk. Trots oroligheterna i Seved, påstår man i slutet av meddelandet att den egentliga tanken bakom att anställa unga vuxna från området hos Posten inte alls är att undvika fler hot mot brevbärare.

– Det här skapar nya möjligheter för sysselsättning och fler unga vuxna får inblick i hur Posten arbetar, säger Anders Malmquist, förvaltninsgchef i Södra Innerstaden. Vår grundidé är just att ge fler möjligheter till sysselsättning och skapa intresse för jobb inom många sektorer.

Detta skapar frågor angående vad som kommer att hända med de brevbärare som hittills har jobbat i Seved - och vad det kan innebära för risker att lämna över arbetet till personer som bor i den problematiska delen av Malmö (något Post- och Telestyrelsen har kommenterat på sin blogg).

Ett annat sätt att beskriva saken kan vara att först så tar kriminella ungdomar makten över kvarterets gator, sedan får de ansvaret för att dela ut brev, paket och värdehandlingar.

– Om man vill skjuta ett bra arbete i sank så kan man vinkla det så, svarar Anders Malmquist, stadsdelschef i Södra innerstaden.